LEJLE-I-BERAT: NAJAVA PROGRAMA

Poslanik Muhammed, s.a.v.s., je rekao:

„Kada nastupi noć polovine mjeseca Ša’abana, klanjajte te noći, i ispostite taj dan, jer Allah dž.š., pri zalasku sunca toga dana, silazi na ovodunjalučko nebo, govoreći: Ima li ko da oprosta traži pa da mu oprostim, ima li ko da opskrbu traži pa da ga opskrbim, ima li iskušanog pa da ga spasim, ima li…, ima li…, sve do nastupa zore.“ (Ibn Madže)

Lejlei-berat nastupa u ponedjeljak, 06.03.2023. godine, sa akšam-namazom. Ovu noć ćemo i započeti klanjajući akšam-namaz u džematu u našoj džamiji. Poslije klanjanja akšam-namaza imat ćemo zajednički iftar.

Za ovaj iftar je obavezno da se prijavite. Preporučujemo da, ko je u mogućnosti, donese nešto od hrane. Nakon što nastupi vrijeme za jaciju-namaz klanjat ćemo istu u džematu. Nakon jacije-namaza klanjat ćemo nafilu, poslije koje ćemo imati zajednički zikr.

Ovo je noć koju ćemo posebno iskoristiti za traženje oprosta za naše grijehe. Lijepo bi bilo da se prije ove noći međusobno halalimo. Ako smo nekoga povrijedili ili sa nekim u zavadi da se pomirimo i da jedni drugima halalimo.

Program ćemo završiti zajedničkom dovom. Bujrum