KONSTITUISAN NOVI DŽEMATSKI ODBOR U DŽEMATU STARI ILIJAŠ

U utorak, 30.12.2014. god., održana je konstituirajuća sjednica novog saziva džematskog odbora u džematu Stari Ilijaš. Sjednici su prisustvovali svi izabrani članovi zajedno sa imamom džemata Ahmed ef. Purdićem.

Prema Izbornim pravilima sjednicu je otvorio najstariji član džematskog odbora, a to je Ahmet Novokmet, dosadašnji predsjednik džematskog odbora. S obzirom da u novom sastavu džematskog odbora ima i novih članova on je iskoristio priliku i ukratko prezentovao dosadašnji rad džematskog odbora.

Na sjednici je, većinom glasova, za predsjednika džematskog odbora (muteveliju) izabran h. Sead Čeho, koji je na izborima osvojio najviše glasova, a za blagajnika je izabran h. Sakib Rizvić.

142