HUTBA: ZEKAT NA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE

ZEKAT NA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE

Link za pregled video prijenosa džume-namaza:

https://www.facebook.com/dzematsi/videos/412484007676207

Zahvalni smo Allahu, dž. š., na blagodatima koje ne možemo izbrojati .Izgovaramo salavat na poslanika Muhameda, a.s., kojeg se trudimo u dobru da slijedimo. Učimo dove za siromahe svijeta prema kojima pažnju svoju usmjeravamo.

Draga braćo,

Sudbina čovjeka od njegovog postanka povezana je sa zemljom. Zemlja je čovjeku naklona, dobroćudna, postojana, podatna za rad, blagorodna. Čovjek je od biti zemlje stvoren, na zemlji je čovjekov život, smrt, a i proživljenje. I sam čovjek je od Allaha učinjen namjesnikom na zemlji, a da bi bio dostojan emaneta koji je preuzeo on treba da uskladi svoje postupke i angažuje se na polju ličnog uzdizanja koristeći na taj način sebi, porodici, džematu – zajednici. Zemlja je čovjeku povjerena na brigu i čuvanje i čovjek brigom o zemlji, radom i trudom svjedoči brigu o sebi i svojoj egzistenciji.

Allah Uzvišeni kaže:„I podčinio vam je ono što je na nebesima i na Zemlji, sve je to od Njega! Zbilja su u tome znaci za ljude koji razmišljaju.“ (sura El-Džasije, 13.)

Zemlja od koje hrana dolazi izvor je čovjekovog postojanja. Obilje na zemlji povezano je sa moralnim i čestitim životom. Zemlja uskraćuje blagodati, Božijom odredbom, onima koji nered čine i ogluše se o Božije naredbe da dio onoga što im zemlja podari, podijele sa onima koji nemaju. Ono što našim imecima daje bereket je suosjećanje i dijeljene, i zemlja itekako prepozna i uzvrati dobrim urodom onima koji udjeljuju. Znak je to zahvalnosti Gospodaru na podarenim blagodatima. Allah Uzvišeni kaže:

“O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stječete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo, ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili – kada ni vi sami to ne biste primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan.” (sura El-Bekare, 267.) “

Svakom čovjeku prije njegovog rođenja propisana je njegova nafaka, i na nafaku se ne može utjecati, ali na njen bereket može. Jedan od načina je davanje zekata jer je čovjeku kao najodabranijem biću propisano da bude u konstantnoj vezi sa svojim Gospodarem, a zekat je ibadet.

Zekat je riječ arapskog porijekla koja označava čistoću, čišćenje, nevinost, rast, napredak. U Kur'anu je zekat spomenut 58 puta.

U ovom godišnjem dobu, dobu jeseni zemlja nam nudi plodove svoje kao nagradu za predan trud onih koji su na njoj sijali i radili. Oni koji su riječima “bismillah” i iskrenom vjerom u Onoga koji život daje, polagali sjeme ovih dana su obradovani plodovima i sa riječima punim zahvalnosti, iščekuju zimu. Kako je period proljeća bio vrijeme sjetve tako je period jeseni, period zahvale i izdvajanje iz imetka dijela koji pripada drugima i dijela koji sav naš imetak čini berićetnim i čestitim, ili ga neudjeljivanjem uništava, onečisti  i upropasti.

Rekao je Allahov Poslanik a.s.; “Nijedan kapital na kopnu ni na moru nije propao ni zbog čega drugog nego zbog toga što nije čišćen zekatom.” Zekat na poljoprivredne proizvode je različite stope i ne daje se uvijek isto. Prema hadisu Poslanika a.s, ako se poljoprivredna kultura navodnjavala prirodnim putem daje se 10%, a ako je navodnjavanje bilo vještačko daje se 5%.

Islam nam nudi snažan motiv da sijemo i obrađujemo zemlju. Pored koristi na ovom svijetu, islam podsjeća ljude na nagradu koju će dobiti na onom svijetu ukoliko zarada bude na halal način, i s ciljem da koristi ljudima, i svim stvorenjima. Na ovo nas i Poslanik, a.s., podstiče: “Svaki musliman koji usadi biljku ili obradi zemlju sa koje će ptice, životinje i ljudi jesti, imat će nagradu od Allaha, dž.š”.

Naša vjera je vjera dunjaluka i ahireta, pa izvršavajući svoju ibadetsku obavezu izdvajanjem određenog postotka onoga što nam je Allah, dž.š., dao, mi pokazujemo i svoju zrelost kao narod  te institucionalnu odgovornost koju moramo razvijati.

Svake godine Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini omogućuje pripadnicima i članovima Islamske zajednice da na odgovarajući i institucionalan način izvrše obavezu davanja zekata na poljoprivredne proizvode posredstvom medžlisa u Bosni i Hercegovine, tako i ove godine čini isto, uz Božiju pomoć.

Akcija će, ako Bog da, biti sprovedena u periodu od 17.septembra do 02.oktobra 2022. godine, na području svih medžlisa u Bosni i Hercegovini. Prikupljeni proizvodi usmjerit će se u najbliže odgojno obrazovne ustanove Islamske zajednice, za ishranu korisnika: učenicima, studentima i potrebnima, a dio za pomoć socijalno ugroženim osobama.

Tragajući za univerzalnim porukama i preporukama naše vjere kroz vezu zemlje i čovjeka jasno možemo vidjeti važnost ove veze, ali i Allahovu moć i jasan dokaz života i smrti.

Gospodara, Vlasnika i Posjednika nebesa i zemlja, i svega između njih molimo da nam podari halal opskrbu i u njoj bereket, nama i onima koji imaju pravo u našim imecima i životima. Amin!