HUTBA: VRIJEDNOST HADŽDŽA

Hvala i zahvala pripadaju Allahu Uzvišenom, osim kojeg drugog Boga nema. Salavati i selami neka su Allahovom dž.š. Poslaniku i miljeniku Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj časnoj porodici, ashabima i svim sljedbenicima do Kijametskog dana.

Abdullah ibn Abbas, r.a., je rekao: “Bili smo s Vjerovjesnikom, s.a.v.s., na Mini kada se pojavila skupina ljudi iz Jemena i rekla: Za tebe bismo žrtvovali i majke i očeve, reci nam koje su vrijednosti hadždža. On, s.a.v.s., reče: Naravno. Kada čovjek izađe iz svoje kuće kako bi obavio hadždž ili umru, kada god podigne nogu da bi napravio korak, s njegova tijela grijesi otpadaju kao što lišće otpada sa drveća. Kada dođe u Medinu i uruči mi selam, meleki mu odvrate na selam. Kada dođe na Zulhulejfu i ukupa se, Allah ga očisti grijeha. Kada obuče ihrame, Allah mu obnovi dobra djela. Kada kaže: Lebbejkellahumme lebbejk (Odazivam ti se Allahu moj, odazivam), Gospodar mu odgovori: Odazivam ti se i hrlim! Čujem tvoje riječi i gledam te!

Kada uđe u Mekku i učini tavaf, pa učini sa'j između Saffe i Merve, Allah mu neprestano spušta dobra. Kada stoje na Arefatu i kada se izmiješaju njihovi glasovi u dovama za podmirenje njihovih potreba, Allah se ponosi pred svojim melekima koji su na svih sedam nebesa i kaže: Meleki Moji i stanovnici svih Mojih nebesa, zar ne vidite Moje robove koji su došli radi Mene sa svih krajeva Zemlje. Oni su prašnjavi i čupavi. Potrošili su svog imetka i izmorili svoja tijela. Tako Mi Moje veličine i veličanstvenosti, i tako Mi Moje plemenitosti, uistinu ću griješnike među njima učiniti dobrima i očistit ću ih od grijeha kao što su bili čisti na dan kad ih je majka rodila.

Kada pobacaju kamenčiće i obriju svoje glave, i kada posjete Kabu, glasnik ispod Arša poviče: Vraćajte se svojim kućama, oprošteni od grijeha i nastavite se truditi i raditi od početka!” (svi hadisi preuzeti iz djela Upozorenje nemarnim)

Prema planu ureda za hadždž naše hadždžije, ako Bog da, već naredne sedmice, kreću na životno putovanje, u susret najodabranijim mjestima, u posjetu našem Poslaniku, a.s., odazivajući se Svome Stvoritelju.

Prenosi se da je Musa, a.s., upitao: “Bože moj, šta je hadždž? Allah dž.š. mu je odgovorio: Moja kuća koju sam odabrao nad svim drugim kućama i Moj harem kojeg je Moj prijatelj Ibrahim učinio časnim i zabranjenim. U njega će dolaziti iz svih krajeva Zemlje izgovarajući la ilahe illellah i učeći telbiju, kao što se rob odaziva svome gospodaru.”

Musa, a.s., upita: “Bože moj, a koja je nagrada za to?’ On mu reče: ‘Oprostit ću im toliko da će imati pravo zauzimanja za svoje komšije i rođake.’ Musa upita: Bože moj, a ko su ti za koje će se zauzimati?’ On mu reče: ‘To su oni koji nemaju čistu zaradu niti čisto srce. One koji su griješnici među njima, poklanjat ću onima koji su dobri.'”

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je dovio Allahu, dž.š.: “Allahu moj, oprosti hadžiji i svima onima za čiji oprost grijeha moli hadžija.” Ovo je poruka svim našim hadžijama, da dove za sebe ali i za što veći broj onih koji nisu sa njima na hadždžu.

Obavezu hadždža, nažalost nisu u mogućnosti svi izvršiti, neki su spriječeni bolešću, drugi nedostatkom sredstava, ali Allahova, dž.š., milost je zato tolika da oprašta i onima za koje hadžije mole oprosta.

Nadamo se da ćemo svi jednog dana biti u stanju i mogućnosti da lično zijaretimo našeg Poslanika, da ugledamo Bejtullah. To neka nam bude, braćo draga, životni cilj i želja.

Dok nam se ta želja ne ostvari evo jedne preporuke našeg devletlije, Muhammeda, a.s., koji je rekao: Namaz u mojoj džamiji je bolji od deset hiljada namaza na nekom drugom mjestu, osim u Mesdžidu-l-haramu. Namaz u Mesdžidu-l-haramu je bolji od namaza u nekoj drugoj džamiji za stotinu hiljada namaza. Namaz na Allahovom putu je bolji od dvjesto hiljada namaza.

Onda je Resulullah, s.a.v.s., upitao: “Hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga: Čovjek koji ustane u noćnoj tmini, abdesti se, vodeći računa o abdestu, i klanja dva rekata namaza kojima želi samo ono što je kod Allaha.”

Molimo Allaha dž.š. da bude zadovoljan nama. AMIN!

Piše: Amel ef. Muminović / Stari Ilijaš, 11.08.2017. godine