HUTBA: VJERNICI IMAJU ALLAHOVO OBEĆANJE

Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. – On, uistinu, sve čuje i sve vidi. (El-Isra, 1.)

Salavati i selami neka su Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu, a.s., njegovoj časnoj porodici i ashabima.

Večeras sa akšam-namazom nastupit će mubarek noć Lejle-i-miradž. Dobro nam je poznato da je to noć u kojoj je Allah, dž.š., Muhammedu, a.s., priredio nešto posebno. To je putovanje i posjeta Mesdžidul Aksau te njegovo uzdizanje do Sidertu-l-muntehaa i Kabi kavsejna – one blizine Allahu, dž.š., za koju niko drugi nije dobio izun da Mu priđe.

Slušali smo mnogo puta da se Isra i Miradž desio u jednom od najtežih momenata u životu Poslanika, a.s. Bilo je to vrijeme sveopćeg bojkota muslimana, a zatim i preseljenje dva vrlo važna insana koji su bili izuzetna podrška Muhammedu, a.s, amidže Ebu Taliba i supruge Hatidže, r.anha.

U ajetu kojeg smo citirali na samom početku hutbe, Allah, dž.š., kaže da su Isra i Miradž podrška Muhammedu, a.s., u vidu pokazivanja nekih Njegovih znakova, znamenja. Sve je to dodatno ulijevalo snagu i bilo podrška Muhammedu, a.s., u njegovoj misiji. Poslanici nisu sumnjali i nikada nisu ostajali bez Allahove, dž.š., podrške. Ali, ovakvi događaji u njihovim životima bili su vid podrške koja je neohodna svakom onom ko izgara na putu Istine i onom ko i posljednji atom snage daje na putu misije da ljudima dostavi ono što ih izvodi iz tmina i što im osvjetljava puteve spasa.

Muhammed, a.s., je rekao: „Namaz je miradž vjernikâ.“ U ovom kratkom hadisu Poslanik, a.s., nije rekao da je namaz miradž muslimanâ već je rekao vjernikâ. Vrijeme je da se zapitamo zašto je to tako.

Allah dž.š., kaže: Neki beduini govore: Mi vjerujemo! Reci: Vi ne vjerujete, ali recite: Mi  se pokoravamo, jer u srca vaša prava vjera još nije ušla. A ako Allaha, dž.š., i Njegova Poslanika budete slušali, On vam nimalo neće umanjiti nagradu za djela vaša. (El-Hadžurat, 14.)

Na osnovu ovog ajeta možemo zaključiti da je mu'min na višem stepenu od muslimana. Svaki mu'min je musliman, ali svaki musliman nije mu'min. Zašto? Zato što se ne može desiti da onaj koji je mu'min namjerno izostavlja ono što je Allah, dŽ.š., naredio niti čini ono što je Allah, dž.š., zabranio, dok onaj koji je musliman može se desiti da nekada izostavi neki namaz, da izostavi post ili neku drugu od Allahovih, dž.š., naredbi. Muslimanu se može desiti da namjerno počini veliki grijeh. Mu'minu ne! Može i mu'min pogriješiti, ali nikada namjerno i ciljano.

Stoga, da je namaz miradž vjernikâ razumjevamo na način da je to ibadet koji vjernika uzdiže od niskih poriva, udaljava ga od svega onoga sa čim nije zadovljan Njegov Gospodar te ga približava u okrilje Allahovog zadovoljstva i Njegove blizine kroz činjenje onih djela kojima je Allah zadovoljan.

Namaz štiti od razvrata i svega što je ružno. Koga? Vjernika. Zato neka nas ne čudi kada vidimo ljude koji klanjaju ali i griješe. Obećaju pa slažu, ukradu, počine blud, piju alkohol, roditelje ne poštuju, porodici čine zulum, ljudima čine nepravdu. Jesu li oni muslimani? Jesu! Jesu li muslimani ona naša braća koja dođu na bajram-namaz sa nama ali ih čitavu godinu, pa ni danas nema sa nama na džumi? Jesu! Jesmo li mi, ako smo takvi, muslimani? Jesmo. A jesmo li mu'mini? Eh to se zapitajmo! Da taj stepen postignemo – na tome radimo izvršavajući ono što nam je u obavezu Gospodar stavio i kloneći se Njegovih zabrana.

A šta to mu'mini u odnosu na muslimane imaju. Imaju Allahovo obećanje. Poslušajmo šta Allah kaže: “Allah obećava vjernicima i vjernicama dženetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim. A zadovoljstvo Allahovo veće je od svega toga: to će, doista, uspjeh veliki biti!”

Molimo te Allahu naš da upotpunimo svoj iman, da naš namaz bude naš miradž koji će učiniti da osjetimo Tvoju blizinu i Tvoju brigu o nama. Amin!

Snimak džume-namaza pogledajte na videu ispod: