HUTBA POVODOM PRIKUPLJANJA POMOĆI

Neka su hvala i zahvala Allahu, Milostivom, Samilosnom. Zahvalu Mu iskazujemo na svim blagodatima kojima nas daruje i molimo Ga da nas učini od onih koji spoznaju vrijednosti tih blagodati dok ih imaju.

Neka su salavati i selami Allahovom Poslaniku i miljeniku Muhammedu, a.s., njegovoj časnoj porodici, njegovim ashabima a posebno četvroci pravednih halifa: Ebu Bekru, Omeru, Osmanu i Aliji, r.anhum.

Uzvišeni Allah je rekao: „Jedni drugima pomozite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujete u grijehu i neprijateljstvu.“ (El Maida, 2.)

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Među najboljim djelima je razveseliti svoga brata muslimana, vratiti njegov dug, ispuniti njegovu potrebu, od njega otkloniti nedaću.“ (Albani)

Draga braćo i poštovane sestre; iz dana u dan smo u situaciji da čujemo ili pročitamo kako se za nekoga prikuplja pomoć. Pomoć za hranu, pomoć stambeno zbrinjavanje, a najčešće pomoć za liječenje. Nažalost, dobar dio članova našeg društva je situaciji da ovisi o pomoći drugih. To je posebno izraženo kod onih osoba koje obole od teških bolesti i kojima je neophodno obezbjediti na desetine hiljada maraka kako za operativne zahvate tako i za skupe terapije. Nažalost, živimo u državi čija vlast se nije pobrinula da svi oni koji ovdje žive imaju u potpunosti obezbjeđeno liječenje i adekvatan liječnički tretman u sklopu zdravstvenog osiguranja.

Tako, čak i one osobe i porodice koje su zaposlene i koje solidno žive dođu u situaciju da ovise o pomoći drugih. Teško da iko od nas može imati 20, 30,100 i više hiljada eura na raspolaganju kako bi sebi platio operativni zahvat i kako bi se liječio u inostranstvu.Stoga, nije sramota i ne treba da se bilo ko od nas ustručava da potraži ovakvu vrstu pomoći. Ono što je sramota i ono što je haram je zloupotrijebiti svoju ili bolest drugih pa ta sredstva trošiti u ono zašto nisu namijenjena.

Za ovu hutbu poslušajmo i jedan duži hadis Allahova Poslanika, a.s., koji nam nudi nekoliko preporuka kako jedni drugima možemo pomoći i kako kroz tu pomoć možemo zaslužiti Allahovo zadovoljstvo.

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Ko otkloni vjerniku jednu od njegovih dunjalučkih nevolja, Allah će otkloniti jednu od njegovih nedaća na Sudnjem danu. Ko olakša svome dužniku (time što će mu odgoditi rok, ili mu oprostiti), Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na Ahiretu.

Ko pokrije (nevaljalštine) jednog muslimana, Allah će njega pokriti i na dunjaluku i na Ahiretu. Allah je u pomoći Svome robu, sve dok je on u pomoći svome bratu. Ko krene na put tražeći nauku, Allah će mu tim njegovim putem olakšati put u Džennet.

Kad god se sakupe ljudi u kući Allahovoj (džamiji), radi učenja Kur'ana, i njegovog zajedničkog proučavanja, Allah na njih spusti smirenost i prekrije ih svojim rahmetom, meleki ih okruže i Allah ih spominje, ponoseći se njima, među svojim najbližim (najodabranijim) stvorenjima. A onoga koji zakaže u svojim djelima, neće spasiti njegovo porijeklo.” (Muslim)

Prošlog petka smo najavili da ćemo danas imati sergiju kroz koju ćemo pomoći našem bratu u vjeri i našem džematliji Gljiva Muhamedu da se prikupi 28500 eura kako bi mogao otputovati u Tursku gdje treba imati operativni zahvat na glavi. Muhamedu je dijagnosticiran tumor na mozgu a operativni zahvat i nije moguć u našoj zemlji. Stoga nas pozivam da onoliko koliko je ko u mogućnosti se odazovemo danas i uzmemo učešća u ovoj sergiji. Allaha, dš.š., molimo da Muhamed što prije otputuje za Tursku i da operativni zahvat i oporavak budu uspješni. Amin

Molimo Allaha, dž.š., da nam podari zdravlja, da nas i naše porodice čuva od teških bolesti i iskušenja. Molimo Allaha da bolesnima podari sabur do ozdravljenja, da siromašnima otvori vrata halal opskrbe, da dobročiniteljima primi njihova dobra djela a griješnicima oprosti njihove grijehe. Amin