HUTBA: USREĆIMO SE UČENJEM KUR'ANA!

Hvaljen i slavljen neka je Uzvišeni Allah, Gospodar svih svjetova, Jedan i Jedini, koji sudruga nema. Salavati i selami neka su Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu, s.a.v.s., njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima.

Nakon što je ljudski rod poslije Isaa, a.s., utonuo u tamu u kojoj je tumarao i lutao, Allah, dž.š., šalje Svog Posljednjeg Poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., koji ima zadaću da od Gospodara svih svjetova ljudima dostavi i objasni Objavu, Objavu koja će nas izvesti iz tame na svjetlo, Objavu koja će nas usmjeravati da idemo Pravim putem i koja, ako je se budemo držali, neće dozvoliti da tumaramo i lutamo dunjalukom.

Preko Svog Miljenika, a.s., Allah dž.š., nam šalje Časni Kur'an za kojeg kaže: „Elif Lam Mim; Ova Knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali.“ (El Bekare, 1.-2.)

 Bilježi se od Abdullah ibn Mes'uda, r.a., da je rekao: „Kur'an je zagovornik, čije se zagovorništvo uvažava i koje je punovaljano. On je iskren i vjerodostojan protivnik. Ko ga stavi ispred sebe i odredi svojim vođom odvede ga u Džennet, a ko ga ostavi iza sebe, gurne ga u Džehennem.“

Ebu Lejs es-Semerkandi, Allah mu se smilovao je citirane riječi objasnio rekavši: da je Kur'an zagovornik čije se zagovorništvo uvažava znači da će se on zauzimati za onoga koga je učio i njegovo zauzimanje će biti prihvaćeno i uvaženo.

Da je Kur'an vjerodostojan protivnik znači da će Kur'an doći i svjedočiti protiv onih koji ga nisu učili i koji su ga zanemarivali, pa će njegovo svjedočenje biti primljeno i uvaženo.

Riječi ko ga učini ispred sebe znače da će onoga koji ga bude učio i radio po njemu odvesti u Džennet, a riječi ko ga ostavi iza sebe i zanemari ga na način da ga ne uči i ne radi po onome što on nalaže, Kur'an će ga gurnuti u Džehennem.

Kur'an je objavljen kao uputstvo, uputstvo koje oni koji Allaha, dž.š., imaju na umu i kojima je stalo da svom Gospodaru budu pokorni i zahvalni, će slijediti, učiti, prakticirati u svakodnevnom životu. Kur'an je Božija knjiga, Njegova riječ, uputa prilagođena čovjeku i njegovim potrebama. Da ju je moguće sprovesti u svakodnevnom životu, potvrdio je naš uzor, Muhammed, s.a.v.s., i ne samo to, već je Resulullah pokazao da ko živi život usklađen sa uputama Kur'ana živi život koji je ispunjen, a nije dosadan, koji je sretan, i Vječno sretan, kojeg poštuju i uvažavaju kako najbliži tako i otvoreni neprijatelji.

Muhammed, a.s., nam je pokazao da ko živi život usklađen sa Kur'anom, živi život dostajan čovjeka.

Muaz ibn Džebel, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Troje su stranci i neshvaćeni na dunjaluku: Kur'an u prsima zulumćara, dobar čovjek među hrđavim ljudima i mushaf u kući u kojoj se ne uči iz njega.“

Da bismo Kur'an živjeli, da bismo njegova uputstva mogli slijediti, neophodno je da Kur'an koji se nalazi u našim kućama, vrlo često na najuzvišenijim mjestima, najljepšim mjestima komoda i vitrina, obično prekriven lijepim heklanjima, uzmemo u svoje ruke, da ga otvorimo, da uputstva koja su u njemu čitamo i da sreću ostavarimo.

Abdullah ibn Mes'ud, r.a., je također rekao: “Kur'an je Allahova knjiga odgoja, pa se naučite iz nje onoliko koliko možete. Kur'an je Allahovo čvrsto uže, jasno svjetlo, koristan lijek, zaštita onome ko ga prihvati i spas onome ko ga slijedi. On se ne krivi, pa ga nije potrebno ispravljati; ne skreće i nije ga potrebno vraćati, a ne prestaju ni sve divote koje su u njemu, niti dosadi stalno ponavljanje njegovog teksta. Učite Kur'an, jer će vas Allah nagraditi za svaki proučeni harf iz njega sa deset dobrih djela…“

Abdullah ibn Mes'ud, r.a., je čovjek kojeg je Allah, dž.š., počastio velikim znanjem, ljubavlju prema Kur'anu i čovjek kojeg je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pozivao da mu uči Kur'an voleći ga slušati.

Danas nas pozivam, draga braćo, da se Kur'anu okrenemo, da njegova uputstva slijedimo, a one koji ne znaju čitati Kur'an na jeziku objavljenom od Allaha Uzvišenog, pozivam da se prijave na Kurs sufare, kurs gdje ćemo zajedno naučiti 28 arapskih harfova, slova. Čuli smo da za svaki proučeni harf, imamo nagradu kao deset dobrih djela, uz to, braćo draga, učenje Kur'ana je jedna velika blagodat čovjeku jer to znali Allahovo obraćanje tebi i meni.

Zamislite da dođete uglednom, čovjeku na položaju koji vam može u dunjalučkom smislu pomoći i ispuniti vaša očekivanja, pa kad mu se obratite on vas sasluša, i ne samo to, već vam se obrati riječima punim podrške.

Čovjek, svakodnevno i to u bilo koje doba dana ili noći, može biti primljen kod Gospodara svih ljudi, meleka, džinna, šejtana, i svih svjetova za koje znamo i onih za koje ne znamo. Taj prijem kod Gospodara imamo kada god otvorimo Kur'an, a kada počnemo da ga učimo, imamo obraćanje Stvoritelja svih svjetova direktno nama. I to ono obraćanje koje kako to reče Abdullah ibn Mes'ud, r.a.,  je jasno svjetlo, koristan lijek, zaštita onome ko ga prihvati i spas onome ko ga slijedi.

Molimo Allaha Uzvišenog da naše živote obasja Kur'anom, naša srca učini mjestom gdje ćemo ga čuvati. Molimo Allaha, dž.š., da budemo od onih koji će Kur'anom biti uzdignuti a ne od onih koji će njime biti poniženi. Amin!

Piše: Amel ef. Muminović / Stari Ilijaš, 17.11.2017. godine