HUTBA: HALAL ISHRANA

O ljudi, jedite od onoga što ima na Zemlji, ali samo ono što je dopušteno i što je prijatno, i ne slijedite šejtanove stope, jer vam je on neprijatelj očevidni! (Sura Bekare, 168.)

U jednoj od prethodnih hutbi smo spominjali hadis Allahova Poslanika, s.a.v.s, u kojem se kaže da je halal jasan i da je haram jasan a da između njih postoje sumnjive stvari koje većina ljudi ne zna. Rekli smo da je ova podjela prisutna u svakom aspektu našeg života. U radu, poslovanju, razgovoru, odmoru itd. Jedan aspekt našeg života na koji Kur'an često ukazuje a kojem, nažalost, mi ne posvećujemo dovoljno pažnje jeste vođenje računa o našoj ishrani tj. hrani i piću.

Brojni su ajeti i hadisi koji upozoravaju muslimane da vode računa o svojoj ishrani i da konzumiraju samo ono što je dozvoljeno. Danas kada znamo koliki uticaj ima hrana na fizičko i mentalno zdravlje čovjeka, uopće nas ne treba čuditi insistiranje Kur'ana na halal ishrani. Ali hrana ne samo da ima uticaj na naše fizičko i mentalno zdravlje nego ona ima itekako veliki uticaj i na naše vjersko stanje. 

U ajetu kojeg smo citirali na početku hutbe Uzvišeni Allah nas upozorava da jedemo samo ono što je halal (dozvoljeno) i tajjib (prijatno, kvalitetno) a ne pridržavanje toga i izlaženje van granica halala naziva  se slijeđenjem šejtana. U suri Taha Uzvišeni kaže: 

“Jedite ukusna (tajib – dobra, kvalitetna) jela kojima vas opskrbljujemo i ne prelazite granice da vas ne bi snašla srdžba Moja; a koga snađe srdžba Moja – nastradao je!” (Ta ha, 81.) 

Obratite pažnju da u ovom ajetu Allah za onog ko pored halal hrane i pića uzima haram kaže da prelazi granicu tj, prijeti mu da će ga snaći Allahova sržba.

Koliki značaj halal ishrani se pridaje u islamu govori nam i činjenica da je Uzvišeni Allah našeg poslanika Muhameda, najavio u ranijim objava tj. Tevdatu i Indžilu sljedećim riječima: “Onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati čitati ni pisati, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti,” (El-A'araf, 157)

U ovom ajetu naš Poslanik je između ostalog opisan kao onaj koji će lijepa jela dozvoliti a zabraniti ružna, iako je on imao dosta drugih odlika, ova se posebno ističe što ukazuje na  njen značaj. O štetnim posljedicama konzumiranju harama govori nam i sljedeće predanje.

Muslim bilježi od Ebu Hurejre, r.a., da je Alahov Poslanik rekao: “Zaista je Uzvišeni Allah čist i prima samo što je čisto. On je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima (poslanicima je naređeno dosta toga, ali poslušajmo šta se ovdje posebno ističe) rekavši: “O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!“ Također je rekao: “O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate!” Zatim je spomenuo čovjeka koji nakon dugog puta, prašnjav i raščupan, diže ruke i moli: ‘O, Gospodaru, o Gospodaru!’, a hrani se od harama, pije od harama, oblači se od harama, i odgojen je na haramu. Kako da mu se Allah odazove!?”

U ovom hadisu se spominju tri situacije u kojima se čovjeku prima dova, a to su:

1. Putovanje: “Tri dove (molbe) se primaju, u to nema sumnje: dova onoga kome je nepravda učinjena, dova putnika, dova roditelja za dijete.” (Tirmizi)

2. Stanje prašnjavog, icrpljenog čovjeka:  Muslim bilježi da je Allahov Poslanik rekao: “Koliko je raščupanih i prašnjavih ljudi sa dronjama kojima vrata ne otvaraju, a ako bi zamolili Allaha, udovoljio bi im.”

3. Dizanje ruku s molbom Allahu: Selman, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik rekao: “Doista je Allah stidljiv i plemenit, stidi se da kada čovjek podigne ruke ka nebu da ih vrati prazne.” (Turmizi)

Čovjek koji se spominje u hadisu kod sebe ima tri velike predispozicije da mu dova bude primljena, dovoljna je samo i jedna od njih kao što smo vidjeli, ali njemu je dova ipak odbijena zbog njegove haram ishrane.

Naša ishrana može postati haram na jedan od sljedeća tri načina:

1. Da se konzumira prehrambreni artikl koji je eksplicitno zabranjen kao svinjsko meso, meso mrtvih životinja, alkohol i sl.

2. Da se konzumira artikl koji je u osnovi dozvoljen ali u kojem ima zabranjene komponente kao što su kolači u kojima ima alkohola, vina, ruma ili svinjske masti i sl.

3. Da se konzumira hrana koja je sama po sebi dozvoljena ali je na nedozvoljen način stečena kao kada se ukrade ili se kupi parama koje su stečene na haram način kroz mito, kocku, prevaru i sl.

S obzirom da danas čovjek veoma mali dio hrane on lično sebi proizvodi, nego veći dio hrane kupuje, a da proizvođači vođeni željom za što većim profitom ne posvećuju veliku pažnju kvalitetu onog što proizvode nego im je prvenstveni cilj proizvesti što više proizvoda i privući što više kupaca. U toj svoj želji da privuku kupce jeftinim cijenama nije rijedak slučaj da im prodaju i nešto što ljudi uopće nebi kupili da znaju šta kupuju. Svejdoci smo velikih bolesti i epidemija kao što su kravlje ludilo, ptičija gripa i sl. koje su direktna posljedica ljudske pohlepe i pogrešne ishrane tih životinja. A da ne govorimo o tome da su ljudi spremni prodati i meso uginule životinje kao meso zdrave životinje.

Također, danas je gotovo nezamisliva proizvodnja hrane i prehrambenih artikala bez tzv. aditiva a to su hemijske supstance koje se u malim količinama dodaju različitim produktima, radi njihove stabilizacije ili poboljšanja nekih svojstava. Oni najčešće služe za poboljšanje boje, okusa i mirisa, te za konzerviranje. Oni se na etiketi proizvoda obilježavaju slovom E i određenim brojem. Neki od njih su dozvoljeni a neki zabranjeni, zavisno od čega su napravljeni.

Upravo zbog nemogućnosti da obični čovjek sve to prati danas postoje institucije koje vode računa o kvalitetu hrane. Jedna takvu instituciju je osnovala i IZ a to je Agencija za certificiranje halal kvalitete. Ova agencija prati i kontroliše proizvodnju hrane kompanija koje žele da dobiju njen certifikat.

Ona, također, upozorava na  proizvode koji u svom sastavu imaju nedozvoljenih (haram) suspstanci.

Naime percepcija velikog broja muslimana je da su samo svinjetina i alkohol zabranjeni muslimanima za konzumiranje i da se toga trebaju čuvati prilikom odabira i konzmiranja hrane i pića. Međutim, vrlo često se može desiti da konzumiraju neke druge harame kojih nisu ni svjesni da mogu biti u proizvodima koje konzumiraju. Stoga navedena Agencija izdaje halal certifikate kompanijama za koje garantuje da oni poštuju proceduru Halal standarda i da u njihovim proizvodima nema haram supstanci.

Kao što smo vidjeli na početku hutbe musliman je dužan da vodi računa o svojoj ishrani, radi svog mentalnog, fizičkog i duhovnog zdravlja. Agencija za certificiranje halal proizvoda nam pomaže da vodimo računa o onome što jedemo i da lakše dođemo do halala a izbjegnemo harama u našoj sihrani. Jedan od načina pokazivanja brige o našoj halal ishrani jeste da kupujemo proizvode kompanija koje su se odlučile na primjenu Halal standarda i na čijim proizvodima ima oznaka HALAL.

Molim Uzvišenog Allaha da budemo od onih koji će voditi računa o halalu i haramu u svakom aspektu svoga života, a da ne budemo od onih na koje je upozorio Allahov Posalnik, s.a.v.s., riječima: “Doći će vrijeme kada čovjek neće obraćati pažnju odakle uzima (stiče imetak), da li iz dozvoljenog (halal) ili zabranjenog (haram).” (Buhari)

Piše: mr. Ahmed ef. Purdić / Stari Ilijaš,  22.4.2016. godine