HUTBA: PRIPREMANJE ZA SMRT

Hvala i zahvala pripadaju Allahu Uzvišenom, Onom u čijoj je ruci vlast – On sve može. On je Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od nas će bolje postupati. – On je Silni, Onaj koji prašta.

Salavati i selami neka su Allahovom poslaniku i miljeniku, Muhammedu, a.s., njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima.

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „O ljudi, vratite se svome Gospodaru prije smrti i približite mu se dobrim djelima dok imate priliku.“

Prisjećanje na smrt ubraja se među najpohvalnija djela. Ibn-Omer kaže da je jedan čovjek upitao Poslanika, a.s., koji su to vjernici najbolji? Allahov Poslanik, a.s., mu reče: “Koji su najljepšeg ponašanja (ahlaka).” “Potom koji?” upita ponovo. Poslanik, a.s., odgovori: “Oni koji se najviše prisjećaju smrti i pripremaju se za nju, oni su najvrijedniji.

Jedna od glavnih briga svakog vjernika bi trebala biti kako će se Gospodaru vratiti. Kakva će biti naša smrt uveliko ovisi o našem životu. Kako budeš živio tako ćeš umrijeti, a kako umreš tako ćeš proživljen biti.

Mladi najčešće ne misle puno o smrti. Mada je o njoj pohvalno razmišljati. Pohvalno, jer misao o njoj nas tjera da popravljamo sebe, da budemo bolji i da znamo da, ako i umaknemo zemaljskim zakonima, božijem sudu nikako nećemo.

Mladi malo misle o smrti, a stariji najčešće na pogrešan način razmišljaju kada je riječ o smrti i pripremanju za istu. Briga starijih uglavnom se svodi na to koliko će dženaza koštati, gdje i pored koga će se ukopati, kako će mezar urediti…

Većina naših ljudi, kada govore o članstvu u Islamskoj zajednici govore da su članovi kako bi ih imao ko ukopati. Mnogi za svog života pripreme sebi ćefine, pripreme naslone, rezervišu grobna mjesta, urade nadgrobne spomenike. Ovaj materijalni čovjek samo o materijalnom razmišlja i vidi te sporedne stvari kao ono što je važno.

Član islamske zajednice budi zbog svih živih koji kroz naše džamije i džemate kroz naše mektebe svoju dušu duhovnom hranom u životu drže. Ne budi od onih koji kalkulišu isplati li se biti član ili je bolje da djeca plate za tebe kada umreš. U prvom slučaju si od onih koji će sevap u svakom ezanu imati, koji će udio u dobrom djelu svakog mektebskog polaznika kada harf iz Kur'ana prouči dobiti. U drugom slučaju, samo si dužnik čiji dug su nasljednici izmirili kako bi ga mogli po propisima vjere ukopati.

Kada razmišljaš o smrti, razmišljaj o tome sa kakvim djelima ćeš je dočekati. U kojem mezarju ćeš ukopan biti ništa ti neće značiti. Na ahiretu ćeš, ako ti se Allah smiluje i ako tvoja dobra djela preteknu, biti sa onim kojeg si volio, pa makar tvoj kabur na jednom kraju a njegov na drugom kraju svijeta bio.

Allahu naš, oživi nas kao muslimane, daj da umremo kao muslimani, pridruži nas dobrima, ne daj da budemo poniženi i osramoćeni, a niti da mijenjamo Tvoju vjeru! Amin!

Prijenos džume-namaz pogledajte na linku ispod: