DA LI SMO ZABORAVILI SLJEDEĆE “SITNICE”?

Emanet – dosljedno izvršavanje povjerenih obaveza

Uzvišeni je Allah rekao: “Allah vam zapovijeda da emanete povjerite onima kojima su ih istinski i dostojni…” (En-Nisa, 58) Uzvišeni Allah naredio nam je da emanete, dakle povjerene obaveze, povjeravamo onima koji to s pravom i zaslužuju i da ih ni u kojem slučaju ne pronevjerimo jer će u tom slučaju ljudska prava biti ugrožena, što je opet jedan od razloga koji vode ka međusobnoj netrpeljivosti i razilaženju.

Međusobno potpomaganje

Rekao je Uzvišeni Allah: “Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i bogobojaznosti…” (El-Maida, 2) Uzvišeni Allah naredio nam je da jedni drugima pomažemo u onome što će svima nama donijeti svekoliku korist. Zbog toga, dužni smo pomagati i rodbini, ali i onima s kojima nismo u srodstvu, kao i slabima, ali i onima koji su jaki i utjecajni. Dužni smo ovako postupati sve dok nam se srca ne ujedine i dok iskrena ljubav ne zavlada među svima nama.

Milost

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nama ne pripada onaj ko nije milostiv prema našim mališanima i ko ne ukazuje poštovanje starijima.” (Ahmed i Tirmizi) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjetovao nam je da budemo milostivi i blagonakloni prema djeci, a da starije osobe poštujemo i izvršavamo svoje obaveze prema njima.

Popravljanje narušenih odnosa

Rekao je Uzvišeni Allah: “Allaha  se bojte i izgladite međusobne razmirice…” (El-Enfal, 1) Svevišnji Gospodar naredio nam je da izgladimo međusobne razmirice, da jedni drugima nasilje ne činimo, da se ne svađamo i ne raspravljamo, jer ono što nam je On podario u vidu Upute i ispravnog znanja, daleko je bolje i vrednije od onoga oko čega se svađamo i međusobno prepiremo.

Ispunjavanje onoga na što smo se ugovorom obavezali

Rekao je Uzvišeni Allah: “I ugovora se držite, jer će se za ugovore zaista odgovarati!” (El-Isra, 34) Ispuniti ono na što se ugovorom obavezao, za muslimana je ne samo obaveza već ponos i čast. Veličanstvena je to ljudska vrlina, ali i vrhunac morala pojedinca. Ova vrlina vraća povjerenje među ljude i čini ih spremnim da se međusobno potpomažu. U suštini, ova vrlina je srž iskrenosti.

Opraštanje

Uzvišeni Allah kaže: “…neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti?” (En-Nur, 22) Svevišnji Allah indirektno nam poručuje da će, ukoliko mi oprostimo onima koji su prema nama loše postupili, i On nama naše grijehe oprostiti. Opraštanjem ćemo pridobiti ljudska srca i steći njihove simpatije, a to je siguran put ka sreći i zadovoljstvu na ovom svijetu.

Blagost

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Uistinu je Allah blag i voli blagost. Allah daje da se blagošću postigne ono što se ne može postići grubošću, niti bilo čim drugim osim blagošću.” (Muslim) Allah voli da budemo blagi i prema rodbini i prema onima s kojima nismo u srodstvu, i prema svim ljudima, ali i prema životinjama. Toliko se u islamu potencira na blagosti da je čak zabranjeno na životinju natovariti teret koji joj je pretežak.

Skrivanje tuđih mahana

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Vjernik koji sakrije mahane drugog vjernika na dunjaluku, Allah će sakriti njegove mahane na Sudnjem danu.” (Muslim) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savjetuje nam da ne iznosimo sramote i mahane drugih ljudi i da ne govorimo ono što im smeta i što ih uznemirava jer će ih to ozlojediti i ražalostiti.

Ukazivanje pomoći drugima

Rekao je Uzvišeni Allah: “…i dobra djela činite ne biste li se tako spasili.” (El-Hadždž, 77) Svevišnji Allah savjetuje nam da ljudima pomognemo onda kada im je pomoć potrebna, jer će u tom slučaju i On nama pomoći u trenucima kada nam Njegova pomoć bude potrebna. Također, pomažući se međusobno, muslimani učvršćuju ljubav i bratske veze.

Zabrana prenošenja tuđih riječi s ciljem zavađanja ljudi

Islam strogo zabranjuje da ljudi prenose tuđe riječi s ciljem iniciranja neprijateljstva i mržnje među njima. Posljedice ovog (ne)djela su višestruke: ljudi se zamrze i udalje jedni od drugih, srca postanu tužna i potištena, osramoćeni budu i oni koji ovakve informacije prenose, ali i oni kojima se prenose, i ovakvo ponašanje navodi na špijuniranje, pa na koncu, u najgorem slučaju, i na ubistvo i uskraćivanje opskrbe ljudima.

Zabrana pronevjere

Rekao je Uzvišeni Allah: “O, vjernici, ispunjavajte obaveze!” (El-Maida, 1) Pronevjera je svojstvena podlim i bijednim dušama, stoga nam je Uzvišeni Allah strogo zabranio pronevjeru ugovora i neispunjenje obećanja.

Zabrana uznemiravanja i vrijeđanja ljudi općenito, a vjernika posebno

Uzvišeni je Allah rekao: “A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ničim zaslužili nisu, takvi na sebe tovare klevetu i pravi grijeh.” (El-Ahzab, 58) Svevišnji Allah strogo nam je zabranio da vrijeđamo i na bilo koji način uznemiravamo one koji nam ništa nažao nisu učinili, niti su nas na bilo koji način uznemiravali, a oni koji tako budu postupali, s takvima će Allah račun svoditi.

Zabrana prevare

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko nas vara, taj nam i ne pripada.” (Muslim) Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranjuje nam da varamo muslimane prilikom prodaje namirnica, ali i svih ostalih vrsta robe, kao što nam je također zabranio da varamo i nemuslimane. Prema svim ljudima dužni smo lijepo postupati i savjetovati ih, jer u suprotnom, pojavit će se mržnja i razilaženja.

Zabrana sašaptavanja

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada u društvu budu trojica, neka se dvojica međusobno ne sašaptavaju isključujući trećega sve dok se ne pomiješate s još drugih ljudi, jer će ga u suprotnom takav postupak ražalostiti.” (Buhari i Muslim) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio nam je da sekiramo i žalostimo druge, te nas uputio na svaki postupak koji će naša srca učiniti čistim i sačuvati ih od svih primjesa zlobe i pakosti.

Lijepo ponašanje

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nemojte jedni druge mrziti, niti jedni drugima zavidjeti, niti jedni drugima leđa okretati i nemojte međusobne odnose prekidati! Budite braća, o, Allahovi robovi! Nijednom muslimanu nije dozvoljeno da svoga brata izbjegava više od tri dana.” (Buhari i Muslim) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, strogo nam zabranjuje sve postupke koji će dovesti do netrpeljivosti, razjedinjenosti i rasula, te nam naređuje da budemo kao braća među kojima vlada ljubav i sloga, koji jedni drugima pomažu i koji jedni druge usrećuju.

Obaveza lijepog ophođenja prema ženama

Uzvišeni je Allah rekao: “Prema njima (tj. ženama) se lijepo i uljudno odnosite!” (En-Nisa, 19) Svevišnji Allah naređuje nam da prema suprugama postupamo na najljepši način i da im samo lijepe riječi govorimo. Također, ovaj je ajet općeg karaktera i iz njega se razumije da se muškarci trebaju urediti za svoje supruge, da ih trebaju čuvati, da ih ne smiju zlostavljati niti im bilo kakav oblik nepravde nanositi, niti im uskraćivati prava koja su im šerijatom zagarantirana.

Obaveza lijepog odnosa prema komšijama

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom od ashaba, tačnije Ebu Zerru, radijallahu anhu, rekao je: “Ebu Zerre, kada budeš kuhao čorbu, dodaj u nju malo više vode nego obično, pa je podijeli i komšijama.” (Muslim) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oporučio nam je svekoliko dobročinstvo prema komšijama: da ih obiđemo kada se razbole, da ih nahranimo kada ogladne, da ih ni na koji način ne uznemiravamo, dakle ni riječima niti postupcima.

Obaveza dobročinstva prema roditeljima

Uzvišeni je Allah rekao: “Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim…” (El-Ankebut, 8) Jedan od najistaknutijih prioriteta u vjeri islamu jeste obaveza lijepog postupanja prema ocu i majci. Obavezni smo biti im poslušni i prema njima se na najblaži i najljepši način odnositi, a strogo nam je zabranjeno verbalno ih vrijeđati i omalovažavati, i fizički ih zlostavljati, jer niko se više od njih nije namučio odgajajući nas i podižući “na noge”. Naši su roditelji trpjeli umor i nedaće, hranili nas i odijevali, trudili se da nam obezbijede komforan smještaj i sve uvjete potrebne za sretan i lijep život.

(Piše: Amir Durmić / minber.ba)