POZIV ZA UČENJE ZAJEDNIČKE SEDMIČNE HATME

Pozivamo sve koji uče Kur'an, a žele da učestvuju u učenju zajedničke hatme da se prijave kod imama našeg džemata ili porukom na našu facebook stranicu.

Ova aktivnost je zamišljena da traje tokom čitave godine, a da svake sedmice 30 učača prouči po jedan džuz (20 stranica). Hatma-dovu ćemo činiti svakog četvrtka poslije našeg zajedničkog zikra.

Hatmu učimo sa nijjetom bereketa i svakog dobra Ummetu.

Također, ovo je prilika da u svoje živote unesemo jednu lijepu gestu, a to je da sedmično proučimo makar jedan džuz Kur'ana. Ovo je posebno bitno, jer usljed mnogobrojnih dunjalučkih borbi sve manje vremena imamo za druženje sa Kur'anom.

Molimo Uzvišenog da Kur'an bude svjedok za nas, a ne protiv nas; da njegove upute kroz život živimo. Amin

Za više informacija o ovoj plemenitoj aktivnosti vas pozivamo da se obratite imamu džemata ili porukom na facebook stranicu.