NEPOSLUŠNOST RODITELJIMA = ISKUŠENJA U ŽIVOTU

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Činite dobročinstvo roditeljima svojim, pa će i vaša djeca biti poslušna prema vama.“…

Od predznaka Sudnjeg dana, jeste učestala praksa, koja svakim danom uzima sve više maha među muslimanima, a to je neposlušnost i nepokornost prema roditeljima. Danas među muslimanskim masama, bez obzira da li se radilo o vjernicima praktičarima ili muslimanima koji u manjoj mjeri praktikuju vjerske propise, postoje takvi ljudi kojima bi jedino Omer ibn Hattab, r.a., mogao stati u kraj (Omer, r.a., je bio drugi pravedni halifa, bio jepoznat po svojoj pravednosti). Znači, da je halifa Omer, r.a., živ, jedino bi on mogao tim ljudim sa svojom pravdom da stane u kraj i nauči ih pameti.

Za vrijeme Omera, r.a., čovjek je hodao Medinom, pomalo poguren, vukao je nogu za nogom, pa kad ga je Omer, r.a., vidio u tako jadnom stanju, zagalamio je na njega rekavši: “Hodaj uzdignute glave, ti si musliman!“ Tako je djelovao Omer, r.a. E sad zamislite, šta bi uradio onome ko se odrekne svojih roditelja, ko ih izbaci iz kuće, ko ih pošalje u dom za starce jer mu je dodijalo da se brine o njima, ko ih ostavi u bolesti na milost i nemilost pa se drugi o njima brinu a on negdje uživa?

Ali, Allahova pravda se mora zadovoljiti. Nema tog čovjeka koji zapostavi svoje roditelje, učini im nepravdu, bude prema njima nasilan te zapostavi njihova prava, a da mu se neće isto vratiti od njegove djece. Rekao je Hasan el-Basri, Allah mu se smilovao: “Ako ti umru oba roditelja, očekuj iskušenja u životu!

Zašto? Zato što su ti tvoj otac i majka bili štit od belaja i iskušenja SVOJIM DOVAMA. Odnosno, tvoji roditelji sa svojim „oružjem“, bili su prepreka tvojim iskušenjima i nesrećama. Da li ima išta jače, bolje i ljepše od majčine ili očeve dove? Kad kreneš na put, da ti majka kaže: “Sine, neka ti je Allah na pomoći.“ Bilo kad i bilo gdje, dova roditelja je uz tebe, bilo javno ili tajno. Koliko su puta uputili za tebe dovu a da ti ne znaš? Mnogo, koliko mnogo, saznat ćeš na Sudnjem danu.

Ako je ičija dova iskrena, onda je to majčina ili očeva dova za svoje dijete. Njena ili njihova dova je uvijek uz tebe. Oni dove za tvoje zdravlje, sreću, uspjeh, posao, nafaku, brak, porodicu, tvoju djecu, za sve što imaš i što te čeka u životu. Ljudi koji ne pridaju nikakvu pažnju svojim roditeljima, koji im čine nepravdu i sl., treba savjetovati, jer sutra će i oni biti roditelji, a ako sutraju u tom velikom grijehu, neka se ne nadaju svom dobru. Može da im se vrati onda kad im bude najljepše u životu. Allah, dž.š., kao primjer dobrote je naveo primjer iz priče u suri El-Kehf. Rekao je Uzvišeni Allah: “I njihov otac je bio dobar čovjek.“ (El-Kehf, 82)

Učenjaci kažu, da se ovdje „dobrota“ odnosi na bogbojaznost i njegovu pokornost svojim roditeljima pa je zbog te dobrote, Allah sačuvao blago njegove djece koje su oni kad su odrasli i pronašli. Ko je znao, da je taj otac, prije nego što je umro, zakopao ispod jednog zida sanduk sa blagom? Naš problem je u tome, što čitamo/učimo Kur'an bez uzimanja pouka i bez nekog razmišljanja. Dakle, niko osim Allaha nije znao da je ispod zida koji se spominje u suri, zakopano blago. Ali, pošto je on bio dobar čovjek, Allah je poslao, ne jednog, nego dva poslanika, Musa, a.s., i Hidra, a.s., sa zadatkom, da učine posebnu posjetu toj djeci kako bi im otkrili gdje se nalazi njihovo blago a sve zbog dobrote njihovog oca.

Pa ako ja želim da Allah čuva i sačuva moju djecu, moram da pazim kakav odnos ima prema svojim roditeljima, da li sam im pokoran i poslušan. Znaj, kreneš li putem neposlušnosti prema roditeljima, ne piše ti se dobro. Rekao je Poslanik, s.a.v.s.,: “Za svaki učinjeni grijeh, ima nade da ga Allah odgodi za ahiret (drugi, budući svijet), ako hoće, ali za neposlušnost prema roditeljima, On sa kaznom požuri još na ovom svijetu.“ (Ibn Hiban) U drugom hadisu, Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Činite dobročinstvo roditeljima svojim, pa će i vaša djeca biti poslušna prema vama.“

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Daleko bio od Allahove milosti, daleko bio, daleko bio svako onaj ko dočeka starost svojih roditelja ili jednog od njih a zbog njih ne uđe u Džennet.“ (Muslim).

Razmisli o primjeru poznatog tabeina Uvejsa el-Karanija, Allah mu se smilovao. Htio je da učini hidžru kao bi postao ashab, kako bi vidio Poslanika, s.a.v.s., te družio se sa njim. Ali, pošto mu je majka bila bolesna, odgodio je hidžru kako bi se brinuo o svojoj bolesnoj majki. Bojim se da nisam bio dovoljno jasan, da približim primjer. Zamisli sad da je Poslanik, s.a.v.s., živ, i dođe čovjek pita te za savjet, šta da radi, da li da posjeti Poslanika, s.a.v.s., ili da ostane sa bolesnom majkom. Mislim da bi svako od nas nekako se snašao da ostavi majku a da vidi Poslanika, s.a.v.s. Ali, Uvejs el-Karani to nije uradio.

Pa zbog te plemenitosti, Poslanik, s.a.v.s., je za njega rekao: “Doči će vam neko iz Jemena po imenu Uvejs. U Jemenu nema nikog osim majke (u drugoj predaji se kaže da joj je bio veoma pokoran). Imao je jaku bolest, molio je Allaha pa mu je Allah otklonio. Od bolesti je ostao samo koliko je trag dirhema, pa ko ga od vas sretne, neka traži da za njega čini istigfar (dovi, traži oprost od Allaha).“ (Muslim)

Znate ko je iščekivao Uvejsa sve te godine nakon Poslanikove smrti? Znate ko je Uvejsa dočekao na vratima (ulazu) Mekke? Omer ibn Hattab, r.a. Drugi pravedni halifa sa nadimkom el-Faruk, čovjek kojem je Poslanik, s.a.v.s,., obečao Džennet, da je bilo poslanika poslije Muhameda, s.a.v.s., bio bi Omer, umro kao šehid na sabah namazu.

Da, jedan takav Omer je dočekao na ulazu u Mekku Uvejsa, a znate zbog čega? Samo da bi Uvejs el-Karani uputio za njega dovu jer je Omer čuo od Poslanika, s.v.s., o njegovoj pokornosti prema majki. Samo zbog toga. Ponavljam, od predznaka Sudnjeg dana jeste, da će ljudi više pažnje posvećivati svojim prijateljima nego svojim roditeljima.

Za kraj, primjer majke iz jedne od arapskih zemalja. Kaže: “Imam devet sinova, tako mi Allaha, već pet godina, ni jedan od njih me nije posjetio a o meni se brine sin od komšije.“

Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njemu robujete i da roditeljima dobrocinstvo cinite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh”! – i ne podvikni na njih i obracaj im se rijecima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: – Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!” (Kur'an- 23. i 24. ajeta sure El-Isra)

(Piše: Saudin Cokoja / n-um.com)