HUTBA: TEŽI DOBRU!

Neka su hvala i zahvala Allahu Uzvišenom. Zahvaljujemo Mu na svim darovanim blagodatima.

Donosimo salavate i šaljemo selame Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu, a.s., njegovoj časnoj porodici, uzoritim ashabima.

Počet ćemo današnju hutbu jednom poučnom hikajom. Naime prenosi se kako je jedan mladić, koji je bio iskušan Allahovim blagodatima i koji je svašta u životu isprobao, odao se raznoraznim porocima, jednog dana osjetio kako je sve to isprazno, kako sve manje osjeća slasti u životu, kako je nezadovoljan. Odlazi kod jednog učitelja od kojeg traži pomoć, recept za izlaz iz tog svog stanja, ali kaže kako on ni u čemu ne može ustrajati pa da mu ne daje teške zadatke. Na pitanje učitelja ima li išta u šta se kada radi udubi, da ga to zaokupi – on nakon razmišljanja odgovara: šah.

Učitelj poziva jednog svog dobrog učenika da sa njim odigra partiju šaha, ali mu kaže: ako izgubiš partiju od ovakvog čovjeka sabljom ću ti posjeći glavu. Međutim, obzirom na tvoju čestitost garantujem ti džennet. Ovaj učenik to primi bez trunke negodovanja i straha. A onda učitelj kaže ovom drugom: ako ti izgubiš tvoju glavu ću posjeći sabljom. Ali, obzirom kakav si bio ne mogu ti obećati džennet, najvjerovatnije da će mjesto tvog konačnog boravka biti džehennem. Ovaj proguta knedlu. Ali nema nazad.

Kada je partija krenula ovaj se sav preznojava. Krajem oka pogleda onog drugog, a on ništa, isti kao i prije partije. Kako je partija odmicala ovaj kojem je učitelj rekao da će u džehennem polahko počinje da dobija pariju, da preuzima inicijativu. Međutim, onda u njemu proradi: Bože, zar vrijedi da ja dobijem partiju i spasim ovaj svoj bijedni život, a da pogubljen bude jedan ovako čestit insan. I onda se dešava nešto posebno. On počinje da namjereno vuče pogrešne poteze kako bi ovaj drugi pobijedio. Kada je to učitelj primjetio reče: partija je gotova, nema gubitnika. Upita ovog da objasni šta se desilo da u partiji koju je skoro dobio počne da vuče poteze na svoju štetu, ovaj reče: zar da moj bijedni život bude preči da se sačuva od života jednog ovako časnog čovjeka koji ni mrava ne bi povrijedio. Odlučio sam da ako neko treba da bude spašen da je to on, a ne ja.

Učitelj mu reče: Upravo si otkrio jednu svoju izuzetno pozitivnu osobinu, osobinu koju nema svako. Njom si pokazao da si izuzetno vrijedan i ja te prihvatam za svog učenika na putu životnog učenja koje će te riješiti tvog teškog stanja.

Braćo i sestre, svako od nas u sebi nosi ovu dvojicu mladića: onog čestitog – koji teži dobru i onog koji u sebi još nije pronašao dobro pa u toj svojoj izgubljenosti pronalazi utjehu u pogrešnim stvarima, stvarima za koje misle da će im donijeti sreću ali u tom svom traganju sve više osjećaju zamor i prazninu. Zato neka svako od nas u sebi pronađe onu težnju dobru i neka je jača kroz plemenite osobine i dobra djela. Znajmo, kada god odemo u griješenje, kada god se prepustimo dunjaluku i sreću pokušavamo pronaći u materijalnom zadovoljavajući svoja tijela i svoje starsti, a na uštrb onog duhovnog, ustvari ubijamo onu čestitost, onu svijetlu stranu koja jedina donosi pravu, istinsku, vječnu sreću.

Allahu naš, pomozi nas u našoj borbi sa samim sobom, sačuvaj nas šejtana i njegovih spletki. Učini da naše dobro bude naša jača strana i naša vodilja Tebi i Tvojoj blizini. Amin