HUTBA: ON JE POSLAT ZA SVA VREMENA!

Neka su hvala i zahvala Allahu Uzvišenom. Hvala Mu na blagodatima kojima nas daruje. Hvala Mu na časti da budemo dio najboljeg Ummeta, Ummeta Muhammedovog, neka su na njega najljepši i najbolji blagoslovi koje mu možemo iskazati kao i na njegovu časnu porodicu i njegove vrle ashabe.

Poslanik, a.s., nije poslan samo određenom narodu, mjestu. Zato se islam nije zadržao samo na arabijskom poluotoku, nego je stigao i u Afriku, otišao u daleku Aziju, stigao u Europu…

Isto tako Poslanik nije poslat samo jednom vremenu. On je poslat za sva vremena.

Mi danas zbog pogrešnog razumjevanja njegovih hadisa imamo ljude koji Poslanika zarobljavaju, smiještaju u određeno vrijeme. To rade na način da pokušavaju lokalne običaje pokazati kao univerzalne. To je upravo jedna od najvećih novotarija kod muslimana. To  nije bio cilj ni jednog poslanika pa ni posljednjeg, Muhammeda, a.s. Na ovaj način, ustvari, bivamo uskraćeni za univerzalnost njegove poruke, poruke koja nadilazi bilo kakva vremenska ograničenja.

Allah, dž.š., kaže: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.”

Gazali kaže da je nama naređeno da uzmemo nekoga za primjer a ne da ličimo na nekoga. Naređeno nam je slijeđenje, a ne oponašanje. Oponašanjem mi, ustvari, zarobljavamo Poslanika, a.s., u jedno vrijeme.

Sunnet nije samo fizički oblik ibadeta. Ne smijemo sebi dozvoliti da postanemo muslimani koji će samo oponašati Poslanika, a.s.,  nastojeći da fizički ličimo ili izgledamo kao Poslanik, a.s. To nije potpun musliman. Potpun musliman je koji uz to vodi računa da upotpuni i sunnete duše, srca i razuma.

Oni koji se trude da samo fizički liče na Poslanika, a.s., a dušom, srcem i razumom su daleko od Poslanika, a.s., predstavljaju najveće iskušenje za Ummet.

Najveći sunnet duše je da na ovosvjetske materijalne stvari gleda očima rahmeta. Da gleda očima ljepote. Sunnet ruha je otmjenost, ljubaznost, lijep odgoj. Dobročinstvo i upotpunjavanje svojih poslova je, također, sunnet ruha.

Kada je Poslaniku, a.s., preselio sin Ibrahim i kada ga je donio do kabura pripremljenog za njegov ukop, vidio je da taj kabur nije lijepo iskopan. U tom momentu Poslanik, a.s., predaje sina drugom čovjeku i silazi u kabur da ga popravi, da ga uljepša. U jednoj predaji stoji da mu je Omer, r.a., tom prilikom rekao da je to rupa koju će svakako zatrpati zemlja i da se to ništa neće vidjeti. Poslanik, a.s., odgovara: Oči imaju svoje pravo. Pravo očiju je da gledaju ono što je lijepo. I tada kazuje: Zaista Allah voli onoga koji je najbolji u svome poslu; tj. onog koji vodi računa da svoj posao na najkvalitetniji način uradi.

Sunnet srca je da se u njemu ne nalazi srdžba, mržnja i oholost. Allahov Poslanik, a.s., Enes ibn Maliku, r.a., je rekao: Sine, nemoj ni prema kome osjećati mržnju. To je moj sunnet, a ko oživi moj sunnet on će u džennetu biti zajedno sa mnom.

Razum, također, ima svoje sunnete. Sunnet razuma je razmišljanje, promišljanje, planiranje. Musliman ne živi dan za dan. On se oslanja i uzda u Allahovu pomoć nakon što je dobro promislio i isplanirao kako će na najbolji mogući način uraditi ono što je do njega.

Braćo i sestre, lahko je pročitati da je Poslanik, a.s., imao kosu do ramena i odlučiti se na to da i mi želimo mati takvu kosu i misliti: evo ja slijedim sunnet. Međutim to nije poruka sa kojom je došao Poslanik, a.s. to nije suština njegova poziva. Suštinu njegova poziva spoznao je onaj kome Poslanik, a.s., bude uzor kako živjeti islamskim načinom života u vremenu u kojem smo odabrani da živimo.

Allahu dragi, uputi nas na Pravi put, učini da budemo od onih koji će ispravno razumjevati ono sa čim si poslao Svoga Miljenika, a.s. Amin

Link gdje možete pogledati prijenos džume-namaza:

https://www.facebook.com/dzematsi/videos/440097971587162

Hutba sastavljena na osnovu predavanja dr. Mehmet Gormeza