POČETAK NOVE MEKTEBSKE GODINE I RASPORED GRUPA

Obavještavamo vas da, shodno odredbama Člana 5. Pravilnika o mektebima i mektebskoj nastavi, mektebska 2014/2015. godina počinje u subotu 13. septembra 2014. godine.

Raspored grupa u novoj mektebskoj godini:
GRUPA
VRIJEME
RAZRED U MEKTEBU
1.
8:00 – 9:30
VII – VIII – IX
2.
9:30 – 11:00
V – VI
3.
11:00 – 12:30
III – IV
4.
13:20 – 14:20
I – II