OMLADINSKO DRUŽENJE I PREDAVANJE mr. AHMEDA ef. PURDIĆA

U subotu, 19. jula 2014. godine, dvadeset drugog dana mubarek mjeseca ramazana 1435. hidžretske godine, u džematu Stari Ilijaš je održano predavanje za omladinu. Nakon teravih namaza prisutnoj omladini u novoizgrađenom mektebu obratio se imam džemata mr. Ahmed ef. Purdić koji je govorio o porukama sure El-Kehf.

On je istakao da je sura El-Kehf jedna od sura čija je posebna odlika spomenuta u vjerodostojnom sunnetu. Poslanik Muhammed s.a.v.s je rekao: “Ko prouči suru El-Kehf na način kako je objavljena, služit će mu kao svjetlo na Sudnjem danu, od njegove kuće do Mekke. I ko god prouči zadnjih deset ajeta, a nakon toga se pojavi Dedžal, Dedžal neće imati vlasti nad njim.”

Sura El-Kehf ima 4 priče.

1. Stanovnici pećine: Priča o mladićima vjernicima koji su živjeli u mjestu među nevjernicima. Odlučili su da napuste svoje domove radi Allaha nakon problema koje im je pravio njihov narod. Allah ih je nagradio milošću pećine i potčinio im sunce. Kada su se probudili vidjeli su da su stanovnici njihovog grada bili svi vjernici. (Pouka: Iskušenje u vjeri)

2. Vlasnik dvije bašče: Priča o čovjeku kojeg je Allah počastio imetkom, a on je zaboravio Allaha, činio je grijehe i imao je nedoumica u pogledu svoje vjere. Nije bio zahvalan na blagodatima iako ga je njegov prijatelj podsjetio na to, pa mu je Allah dž.š. uništio usjeve i žetvu. (Pouka: Iskušenje u imanju)

3. Musa i Hidr: Kada je Musa a.s. upitan ko ima najviše znanja na Zemlji, on je rekao: “Ja.” Onda mu je Allah objavio da ima neko s još više znanja od njega, pa ga je uputio na čovjeka koji ga je podučio da „loše stvari” koje se dešavaju nose sa sobom Božansku mudrost koja nama nije poznata. (Pouka: Iskušenje u znanju)

4. Zul-Karnejn: Priča o velikom kralju koji je posjedovao i znanje i moć i koji je putovao do svih dijelova zemlje, pomažući ljudima. Riješio je problem Je'džudža i Me'džudža gradeći branu i ujedinjujući na tom poduhvatu ljude čiji je govor jedva i razumio. (Pouka: Iskušenje u moći)

Na kraju je Ahmed ef. spomenuo i čamce za spašavanje od ovih iskušenja.

1. Dobro društvo: Budi čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovom svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti. (Sura El-Kehf, 28. ajet)

2. Svijest o životnoj relanosti: Navedi im primjer da je život na ovom svijetu kao bilje, koje i poslije natapanja vodom, koju Mi s neba spuštamo, ipak postane suho i vjetrovi ga raznesu. A Allah sve može. (Sura El-Kehf, 45. ajet)

3. Skormnost: Vidjećeš da ću strpljiv biti, ako Bog da! – reče Musa –  i da ti se neću ni u čemu protiviti. (Sura El-Kehf, 69. ajet)

4. Iskrenost: Reci: “Ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš Bog – jedan Bog. Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga.” (Sura El-Kehf, 110. ajet)

67