JESI LI SE SVOJOJ MAJCI ZAHVALIO?

Kada si imao godinu dana – ona te je kupala i hranila. A ti si joj zahvalio svojim plačem po cijelu noć. Kada si napunio dvije godine – ona te je naučila hodati. A ti si joj se zahvalio bježanjem, kad bi te sebi pozivala. Kada si tri godine napunio – ona je spremala hranu koju si najviše volio. A ti si joj se zahvalio bacajući tanjire i hranu na pod. Kada si imao četri godine – ona ti je dala olovku kako bi mogao crtati. A ti si joj zahvalio šarajući olovkom po zidovima.

Kad si imao pet godina – oblačila ti je najljepšu odjeću za bajram. A ti si joj zahvalio tako što si tu odjeću isprljao toga dana. Kada si imao šest godina – ona te je upisala u školu. A ti si joj zahvalio uplakano govoreći: “Ja ne želim ići u školu!” Kada si imao deset godina – žudno je čekala da se vratiš iz škole, kako bi mogla da te zagrli. A ti si joj zahvalio brzim odlaskom u svoju sobu. Kada si imao petnaest godina, plakala je od radosti zbog tvog uspjeha u školi. A ti si joj zahvalio tražeći nagradu za to.

Kada si imao dvadeset godina – nadala se je da ćeš je pratiti u posjetama rodbini. A ti si joj zahvalio ostajući sa svojim prijateljima. Kada ti je bilo dvadeset i pet godina – ona te je pomogla u troškovima tvoje ženidbe. A ti si joj zahvalio živeći sa svojom ženom, što dalje od nje. Kada si imao trideset godina – ona ti je uputila par savjeta o djeci. Ti si joj zahvalio rekavši: “Nemoj se miješati u naše stvari!”

Kada ti je bilo trideset i pet godina – nazvala je, pozivajući te na ručak. A ti si joj zahvalio riječima: “Ovih dana sam jako zauzet!” Kada si imao četrdeset godina – rekla ti je da je bolesna i da treba tvoju pomoć. A ti si joj zahvalio riječima: “Djeca moraju ispaštati zbog roditelja!”

Danas ti, bez obzira na svoju dob, upitaj sebe: “Jesi li svojoj majci zahvalio?!” Jednog dana, ona će napustiti ovaj svijet, ali njena ljubav prema tebi nikada neće napustiti njeno srce. I zato, ako je tvoja majka još uvijek živa, nemoj je zapostaviti i ne zaboravi njenu ljubav prema tebi, te čini ono sa čime je ona zadovoljna. Budući da ti nemaš, osim jednu majku u ovom životu, i kad preseli na onaj svijet, meleci će se oglasiti da je preselio onaj koji je bio razlogom Allahove milosti prema tebi.

Tada ćeš se kajati sa svaku riječ i djelo koje je rasrdilo… Ali, da li će kajanje toga dana koristiti?! Tada ćeš ostati sam, bez svoje majke…

Gospodaru moj, obaspi naše roditelje svojim blagoslovom, milošću i obskrbom. Gospodaru moj, odjeni ih odjećom dobrog zdravlja kako bi živjeli što ugodnije i podari završetak života sa Tvojim oprostom, kako im grijesi nebi štetili. Gospodaru moj, molim Te tvojom milošću, o Najmilostiviji, učini da jedino njihovo boravište bude Džennet. Gospodaru moj, ne ostavi njima ni jednog grijeha, a da im ga ne oprostiš, niti brige da im je ne otkloniš, niti potrebe od potreba na ovom svijetu sa kojima je Tvoje zadovoljstvo, a da im je ne ispuniš.

Gospodaru moj, i ne učini ih ovisnim o bilo kim, mimo tebe. Gospodaru moj, obraduj njihove oči sa nama i onim što bi željeli da bude kod nas. Gospodaru moj, učini da njihovo vrijeme provode Tebe veličajući, i obraduj ih bogobojaznošću. Gospodaru moj, učini da budu u okrilju Tvoje sigurnosti i dobročinstva. Gospodaru moj, obskrbi ih dostojanstvenim životom, lijepom opskrbom i dobrim djelima, a udalji ih od vatre i od onoga što njoj približava od riječi i dijela. Gospodaru moj, povećaj im obskrbu kada starost dožive i oslabe.

Gospodaru moj, oprosti sve njihove grijehe, i sačuvaj ih od grijeha u godinama koje su preostale. Gospodaru moj, obskrbi ih iskrenim, čistim djelima sa kojima ćeš biti zadovoljan. Gospodaru moj, primi njihovo pokajanje i njihove dove. Gospodaru moj, učini da njihov kraj bude sa dobrim dijelima. Gospodaru moj, pomozi nas u dobročinstvu prema njima, sve dok Ti ne budeš zadovoljan, a zatim i oni. Gospodaru moj, pomozi nam da im činimo dobročinstvo kada starost dožive.

Gospodaru moj, učini ih zadovoljnim sa nama, i nemoj ih sebi uzeti sve dok ne budu sa nama zadovoljni. Gospodaru moj, učini da im služimo na način kako to oni i zaslužuju. Gospodaru moj, učini nas njima pokornim, koji im dobra dijela čine, tražeći njihovo zadovoljstvo, a utječemo ti se od njihovog nezadovoljstva. Gospodaru moj, obskrbi nas njihovim zadovoljstvom, i sačuvaj nas nepokornosti prema njima. Amin!