Spisak polaznika – VII godina

Red. br.Ime i prezime
1.Aljić Lamija
2.Džafić Muhamed
3.Halilović Mirnes
4.Mešetović Amila
5.Muhić Neira
6.Suljić Harun
7.Sultanović Almedina
8.Šehić Harun